Agronom je prvi poljoprivredni portal u Crnoj Gori fokusiran na širenju svijesti značaja poljoprivrede i agrokulturnog dobra.

KORISNIČKI NALOG

Vinogradarstvo

Kako djelovati protiv pepelnice?

Pepelnica vinove loze, uzrokovana gljivicom Uncinula necator, je jedna od najznačajnijih bolesti vinove loze. Potiče iz Amerike i sredinom 19. vijeka je unesena u Evropu. Nakon toga, proširila se na Aziju, Afriku i Australiju te je danas prisutna gotovo svuda gdje se gaji vinova loza.

Kako djelovati protiv pepelnice?

Autor: Agronom Portal

Maj 12, 2024  18:00

0 29

Pepelnica se redovno javlja i napada sve zeljaste djelove vinove loze: lišće, lastare, cvjetove i grozdove. Širi se veoma brzo, bez obzira na temperaturu i padavine. Smatra se da gubici prouzrokovani pepelnicom nadmašuju gubitke prouzrokovane bilo kojom drugom vrstom biljne bolesti i upravo iz toga razloga njeno pravovremeno suzbijanje ima veliku ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Za suzbijanje pepelnice koristi se fungicid Karathan Gold 350 EC, koji je baziran na aktivnoj materiji meptildinokap. Ovaj specifični kontaktni fungicid ima preventivno, kurativno i eradikativno delovanje, što ga razlikuje od drugih preparata za suzbijanje pepelnice. Uspješno se koristi u ljetnjoj zaštiti loze od pepelnice, ali zbog odličnog delovanja na niskim temperaturama koristi se i u ranim tretmanima zaštite vinograda.Karathan Gold 350 EC se primenjuje u koncentraciji od 0,05 - 0,06% tj. 50-60 ml na 100 l vode za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi. S obzirom da deluje na pepelnicu na drugačiji način u odnosu na često korištene sistemične fungicide, odlično se uklapa u program antirezistentne zaštite vinove loze.

Postalon 90 SC je kombinovani fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi. Sadrži dvije aktivne materije, kvinoksifen i miklobutanil, iz dvije različite hemijske grupe i dva različita načina delovanja. Ova kombinacija omogućava prevenciju i kontrolu tokom više razvojnih stadijuma bolesti. Fungicid djeluje kontaktno sistemično i gasnom fazom, što znači da je prisutan i na površini biljke i u njenom unutrašnjem dijelu. Pokazao je odličnu rezidualnost, što smanjuje potrebu za čestim tretiranjem i čini proizvodnju ekonomičnijom. Za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi koristi se u koncentraciji od 0,1-0,125%.

Crystal 250 SC deluje pretežno preventivno, sa ograničenim kurativnim delovanjem, posebno na ljetnje infekcije pepelnice. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da se gasnom fazom širi na nezaštićene djelove grozda i mladara, Crystal je veoma efikasan. Zbog ove osobine, posebno je koristan u vinogradima sa strmim terenima i terasama, gde su uslovi za rad izazovni. Ovaj fungicid je od velike važnosti u zaštiti grozdova od pepelnice. Preporučena koncentracija za primenu je od 0,015 - 0,02%.

Komentari

Trenutno nema komentara na ovom tekstu...