Povrtarstvo

Plastenici u poljoprivredi: ekološki uticaji i održivost

Plastenici su postali nezaobilazan dio savremene poljoprivrede, omogućavajući farmerima da proizvode veće količine hrane tokom cijele godine. Međutim, pitanje njihovog uticaja na životnu sredinu sve je značajnije u kontekstu rastuće zabrinutosti za ekološku održivost poljoprivredne proizvodnje.

Autor: Agronom Portal

Maj 17, 2024  09:00

0 84

Pozitivni uticaji plastenika

Plastenici pružaju niz prednosti u smislu povećanja prinosa i stabilizacije poljoprivredne proizvodnje. Jedan od ključnih pozitivnih aspekata je produžena sezona rasta, koja omogućava kontinuiranu proizvodnju tokom cijele godine. Ovo je posebno važno u regionima sa nepovoljnim klimatskim uslovima ili sezonskim ograničenjima. Kontrola klime unutar plastenika takođe je od ključnog značaja, jer poljoprivrednici mogu prilagoditi temperature, vlažnost i osvjetljenje kako bi stvorili optimalne uslove za rast biljaka. Ovo ne samo da poboljšava prinos, već može smanjiti potrebu za upotrebom pesticida i herbicida. Dodatno, plastenici omogućavaju efikasnije korištenje vode putem sistema navodnjavanja, što smanjuje potrošnju vode i minimalizuje gubitak usred isparavanja.

Negativni uticaji plastenika

Iako plastenici pružaju mnoge prednosti, neizbježno je da imaju i negativne uticaje na životnu sredinu. Jedan od najvažnijih je emisija stakleničkih gasova, koji doprinose globalnom zagrijavanju i klimatskim promjenama. Plastenici mogu povećati emisiju CO2, metana i dušičnih oksida, posebno ako se koriste fosilna goriva ili energija proizvedena iz fosilnih izvora. Osim toga, upotreba agrokhemikalija u plastenicima može dovesti do zagađenja tla i podzemnih voda, što može imati dugoročne negativne posljedice po lokalni ekosistem i ljudsko zdravlje. Takođe, plastenici se često grade od plastike koja može završiti kao otpad na poljima ili u okolini, predstavljajući dugoročnu prijetnju za životnu sredinu.

Mjere za smanjenje negativnih uticaja

Poljoprivrednici i stručnjaci rade na razvoju i primjeni različitih mjera kako bi smanjili negativne uticaje plasteničke proizvodnje na okolinu. To uključuje prelazak na obnovljive izvore energije kao što su solarna i vjetrena energija za napajanje plastenika, kao i smanjenje upotrebe agrohemikalija u korist organskih metoda uzgoja. Takođe, recikliranje i ponovna upotreba plastike iz plastenika može smanjiti količinu otpada koji završava na deponijama.

Plastenici su važan alat u savremenoj poljoprivredi, ali je važno pažljivo balansirati njihove prednosti i nedostatke u cilju očuvanja ekološke održivosti. Iako pružaju mogućnost za povećanje prinosa i stabilizaciju proizvodnje, neophodno je raditi na smanjenju njihovog negativnog uticaja na životnu sredinu kako bi se osigurala dugoročna održivost poljoprivredne proizvodnje.

Komentari

Trenutno nema komentara na ovom tekstu...