Voćarstvo

Zaštita maline od prouzrokovača truleži i ljubičaste pjegavosti

Maline su trenutno u fazi od početka cvjetanja do punog cvjetanja (BBCH 61-65), što predstavlja osjetljivu fazu razvoja

Autor: Agronom Portal

Maj 17, 2024  16:00

0 89

 Uz nestabilno vrijeme koje karakterišu česte padavine, postoji visok rizik od infekcija prouzrokovanih sivom truleži (Botritis cinerea) i ljubičastom pjegavošću izdanaka i pupoljaka maline (Didimella applanata). Infekcije ovim patogenima tokom faze cvetanja mogu znatno narušiti prinose i kvalitet plodova.

Da bi se zaštitile maline od ovih patogena, preporučuje se primjena kombinacije fungicida: Quadris, Promesa, Teatar, Azaka 250 EC (aktivna materija azoksistrobin) u koncentraciji od 0,075%. Ova kombinacija fungicida može pružiti efikasnu zaštitu protiv infekcija i očuvati prinose maline tokom osjetljive faze cvjetanja.

Komentari

Trenutno nema komentara na ovom tekstu...